Development of a machine perfusion device for cold-to-warm machine perfusion

Otto B van Leeuwen, Isabel M A Brüggenwirth, Robert J Porte, Paulo N Martins*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1368-1369
Aantal pagina's2
TijdschriftHpb
Volume22
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2020

Citeer dit