Ontwikkeling van een bewegingsprogramma voor whiplash-patiënten.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageDevelopment of a movement program for patients with post-whiplash syndrome
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftJaarboek Fysiotherapie Kinesitherapie
  Volume1997
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit