Development of adjuvanted influenza vaccines for pulmonary delivery

Harshad Padmanabh Patil

Onderzoeksoutput

2882 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tijdens jaarlijkse epidemiën en tijdens pandemiën kan het griep virus flink huishouden hetgeen grote effecten kan hebben op economie en maatschappij. Griep vaccins kunnen bescherming bieden tegen griep infecties. De huidige geïnactiveerde vaccins hebben echter een aantal tekortkomingen: ze zijn erg instabiel en moeten derhalve koel bewaard en getransporteerd worden, ze moeten door middel van tijdrovende injecties worden toegediend, en ze zijn niet in staat om in de bovenste luchtwegen goede immuniteit op te wekken. Wij hebben getracht deze nadelen te overwinnen door het vloeibare vaccin te verwerken tot een droog poeder vaccin en dit rechtstreeks aan de longen toe te dienen. Het droog poeder vaccin geproduceerd in aanwezigheid van stabiliserende suikers was tenminste 3 maanden stabiel bij 30°C terwijl het vloeibare vaccin snel aan activiteit verloor. Toediening van de droog poeder vaccins aan de longen van muizen door middel van een proces dat inhalatie nabootst bleek even effectief als inspuiten van conventioneel vaccin in de spier voor het opwekken van immuunreacties. Door gebruik te maken van immuun-stimulerende stoffen, zogenoemde adjuvans, konden de immuunreacties, met name in de bovenste luchtwegen, verder verbeterd worden. De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat de productie van stabiele griep vaccins mogelijk is en dat deze vaccins bij toediening via inhalatie sterke afweerreacties tegen griep kunnen opwekken. De stabiliteit van de vaccins en de eenvoudige manier van toediening maken deze vaccins met name geschikt in landen met een minder goed ontwikkelde infrastructuur en tijdens grootschalige vaccinatie campagnes die noodzakelijk zijn tijdens een pandemie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Frijlink, Erik, Supervisor
  • Huckriede, Anke, Supervisor
  • Wilschut, Jan, Supervisor
Datum van toekenning17-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036768016
StatusPublished - 2014

Citeer dit