Development of aggression and impulsivity: Modulation by adolescent social stress?

Caroline Margartetha Coppens

Onderzoeksoutput

790 Downloads (Pure)

Samenvatting

Psychische problemen hebben een grote invloed op het leven van miljoenen mensen. Negatieve ervaringen in de vroege jeugd zijn van invloed op de ontwikkeling van psychopathologie later in het leven. Het onderzoek heeft zich daarbij vooral gericht op de ontwikkeling van depressie en angststoornissen. De invloed van sociale stress in de jeugd op anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen en excessief agressief gedrag is veel minder onderzocht. Attentieproblemen en impulsiviteit zijn persoonlijkheidseigenschappen die bijdragen aan de overgang van agressie in geweld. Deze eigenschappen zijn gerelateerd aan een slecht functionerende prefrontale cortex. De prefrontale cortex ondergaat tijdens de adolescentie grote veranderingen. Verstoring van deze ontwikkeling door blootstelling aan sociale stress zou een sleutelrol kunnen spelen in de ontwikkeling van gewelddadig gedrag. Het doel van dit onderzoek was om bij de rat de interactie tussen persoonlijkheid en sociale omgeving tijdens de adolescentie op het volwassen sociale gedrag te bestuderen. De studies tonen aan dat adolescent sociaal verlies leidt tot neurobiologische veranderingen in de prefrontale cortex en tot een verstoring van de ontwikkeling van agressief en impulsief gedrag. Impulsiviteit blijkt tevens een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan van geweld. De studies ondersteunen de idee dat sociale stress in de adolescentie fase sommige individuen vatbaarder maakt voor het ontwikkelen van psychopathologie. Daarnaast blijkt echter dat andere individuen het juist beter doen onder stressvolle condities na een eerdere ervaring met sociale stress. Het is daarom van belang om niet alleen naar psychopathologie als gevolg van stress te kijken, maar ook naar de vraag welke individuen juist weerbaarder worden en onder welke omstandigheden dit het geval is.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Boer, Sietse, Supervisor
  • Koolhaas, Jacob, Supervisor
Datum van toekenning3-jun-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036762120
Elektronische ISBN's9789036762113
StatusPublished - 2013

Citeer dit