Development of an instrument (the COLT) to measure conceptions on learning and teaching of teachers, in student-centred medical education

J.C.G. Jacobs, S.J. van Luijk, H. van Berkel, C.P.M. van der Vleuten, G. Croiset, F. Scheele

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E483-E491
TijdschriftMedical Teacher
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit