Development of new radiopharmaceutical for molecular imaging in oncology

Eli Carl Ferre Dijkers

Onderzoeksoutput

152 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn diverse nieuwe geneesmiddelen tegen kanker ontwikkeld. Er kan echter nog niet goed vooraf voorspeld worden bij welke patiënt deze nieuwe geneesmiddelen zullen werken. Niet-invasieve nucleair afbeeldende technieken zoals ‘Single Photon Emission Computed Tomography’ (SPECT) en ‘Positron Emission Tomography’ (PET) zouden kunnen bijdragen aan het selecteren van de juiste patiënt voor een bepaald geneesmiddel en het beoordelen van het resultaat van de behandeling met dat geneesmiddel. In dit proefschrift worden twee belangrijke aangrijpingspunten van huidige en toekomstige anti-kankergeneesmiddelen verkend: de ‘human epidermal growth factor receptor 2’ (HER2) en de extrinsieke apoptotische route. Allereerst liet de nieuw ontwikkelde PET tracer 89Zr-trastuzumab voor HER2 beeldvorming in preklinisch onderzoek een hoge en HER2 specifiek tumoropname zien met een goede resolutie. De eerste klinische toepassing van 89Zr-trastuzumab maakte duidelijk dat deze PET tracer bruikbaar is voor visualisering en kwantificering van HER2 positieve tumorlaesies in patiënten met uitgezaaide borstkanker, mits de juiste trastuzumab eiwitdosis wordt gegeven. Dit is onder andere afhankelijk van het feit of de patiënt al behandeld wordt met trastuzumab of niet. Daarnaast werden de pro-apoptotische eiwitten rhTRAIL en mapatumumab radioactief gelabeld en de biodistributie en tumoraccumulatie bestudeerd in preklinische modellen met een humaan tumortransplantaat met hoge of lage TRAIL-R1 en TRAIL-R2 death receptor expressie op de tumorcellen. Het rhTRAIL en mapatumumab konden efficiënt worden gelabeld en worden toegepast om farmacokinetiek te bestuderen. In patiënten met uitgezaaide kanker bleek radioactief mapatumumab potentieel te kunnen bijdragen aan het op voorhand selecteren van patiënten voor antitumor therapie met mapatumumab. Tenslotte werd gedemonstreerd dat grote hoeveelheden eiwit (zoals scFv425:TRAIL) geproduceerd kunnen worden door gebruik te maken van een ‘solid-support cell growth matrix system’.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Kosterink, Jos, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
  • Lub-de Hooge, Marjolijn, Co-supervisor
Datum van toekenning28-nov.-2011
Uitgever
StatusPublished - 2011

Citeer dit