Development of patient centered management of asthma and COPD in primary care

Vertaalde titel van de bijdrage: Ontwikkeling van patiënt gericht zorg voor astma en COPD in de eerste lijn

  Onderzoeksoutput

  813 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Doordat we steeds ouder worden neemt het aantal patiënten met een chronische aandoening toe. Een voorbeeld van veelvoorkomende chronische aandoeningen zijn astma en COPD. De meeste patiënten met deze aandoeningen worden door de huisarts behandeld. In dit proefschrift is onderzocht of de patiëntgerichte zorg voor astma en COPD patiënten haalbaar en effectief is. Een mooi voorbeeld van patiëntgerichte zorg in Noord-Nederland is de Astma/COPD-dienst. Deze dienst is in 2007 ontstaan uit samenwerking tussen huisartsen en longartsen in Groningen. Patiënten met longklachten kunnen door de huisarts naar de dienst worden verwezen voor onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats dichtbij de patiënt. De longarts uit het ziekenhuis beoordeelt de uitkomsten van het onderzoek via internet en geeft een diagnose en behandeladvies. De patiënt blijft onder controle van de huisarts. Deze dienst bestaat al meer dan 10 jaar en heeft op deze manier inmiddels 18.000 patiënten beoordeeld (2007-2018). Dit proefschrift laat zien dat deze manier van zorg effectief en haalbaar is. De dienst zou nog verbeterd kunnen worden door bij het onderzoek ook andere ziektes en klachten van de patiënt mee te nemen, zogenaamde comorbiditeiten. Bovendien zouden patiënten betrokken kunnen worden bij hun behandeling door de ontwikkeling van een patiënten webportaal. Voor een optimale behandeling van chronische aandoeningen is het belangrijk dat patiënten de regie over hun ziekte hebben. Een webportaal kan patiënten hierbij door toegang tot betrouwbare en persoonlijke informatie over hun ziekte en hun eigen medische uitslagen. Kortom, door de patiënt centraal te stellen bij de behandeling kan de zorg geoptimaliseerd worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageOntwikkeling van patiënt gericht zorg voor astma en COPD in de eerste lijn
  Originele taal-2English
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Molen, Thys, Supervisor
  • Sanderman, Robbert, Supervisor
  • Kocks, Jan, Co-supervisor
  Datum van toekenning4-jun.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0658-9
  Elektronische ISBN's978-94-034-0657-2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit