Development of the interval endurance capacity of talented youth field hockey players

EGT Marije*, [No Value] Chris, LAPM Koen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)24-24
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJapanese journal of physical fitness and sports medicine
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb-2006

  Citeer dit