Development of the quality of reaching in infants with cerebral palsy: a kinematic study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of the quality of reaching in infants with cerebral palsy: a kinematic study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Psychology

Keyphrases