Development of the TAI-toolkit: a practical tool for medication adherence management in asthma and COPD

J. E. P. Aarts, S. J. van de Hei, B. J. H. Dierick, J. F. M. van Boven*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)291-291
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Clinical Pharmacy
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-feb-2021

Citeer dit