Fysica van hybride perovskiet zonnecellen

Tejas Sherkar

Onderzoeksoutput

3968 Downloads (Pure)

Samenvatting

De vraag naar schone en duurzame energie is op dit moment groter dan ooit, en er wordt verwacht dat het gebruik van fossiele brandstoffen zal dalen door toenemende kosten vanwege uitputting en schadelijke effecten voor het milieu als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. De energie die kan worden opgevangen van de zon, een onuitputtelijke bron van schone energie, kan worden omgezet in bruikbare energie door middel van zonnecellen. De recent ontdekte zonnecellen gemaakt van organische/anorganische hybride perovskiet, zijn zeer aantrekkelijk voor het genereren van bruikbare energie. Het commercie ̈le succes van de perovskiet zonnecellen is afhankelijk van toenemende efficiëntie en verbeterde stabiliteit. Om deze doelen te verwezenlijken is beter begrip van de fundamentele fysische processen die plaatsvinden in de hybride perovskiet nodig. Dit proefschrift richt zich op de onderliggende fysica van perovskieten en geeft inzicht in de prestatie-beperkende fysieke processen en manieren om deze te identificeren.
Vertaalde titel van de bijdrageFysica van hybride perovskiet zonnecellen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Koster, Jan Anton, Supervisor
  • Hummelen, Kees, Supervisor
Datum van toekenning29-jun-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0461-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0460-8
StatusPublished - 2018

Citeer dit