Diabetes-Induced Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract (CAKUT): Nurture and Nature at Work?

Kirsten Y Renkema, Marianne C Verhaar, Nine V A M Knoers

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)644-646
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Kidney Diseases
Volume65
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit