Diabetes mellitus is a risk factor for incomplete small-bowel capsule endoscopy Response

Jessie Westerhof*, Rinse K. Weersma, Jan J. Koornstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1409-1409
Aantal pagina's1
TijdschriftGastrointestinal endoscopy
Volume69
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jun-2009

Citeer dit