Diabetic Charcot Neuroarthropathy of the Hand: Clinical Course, Diagnosis, and Treatment Options

Ulrich Illgner*, Jaap van Netten, Carolin Droste, Thomas Meiners, Klaas Postema, Hans H. Wetz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E91-E92
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2014

Citeer dit