Diagnosis and therapy of adrenal insufficiency in pediatric septic shock: from theory to practice

Jozef J De Dooy, Anouk Dijkkamp, Martin C Kneyber, Dick G Markhorst, Marc van Heerde, Frans B Plötz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)795-801
Aantal pagina's7
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2009

Citeer dit