Diagnosis and Treatment of Unconjugated Hyperbilirubinemia

  Onderzoeksoutput

  1263 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bilirubine is een geel afbraakproduct van heem met tegenstrijdige eigenschappen. In lage concentraties is (ongeconjugeerd) bilirubine een antioxidant, maar in hoge concentraties is het zeer schadelijk voor onze hersencellen. Ophoping van (ongeconjugeerd) bilirubine in ons lichaam kan leiden tot permanente schade in ons brein. Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie (de ophoping van bilirubine in het bloed) komt hoofdzakelijk voor bij mensen met de ziekte van Crigler Najjar en bij te vroeg geboren baby’s. De standaardbehandeling voor ongeconjugeerde hyperbilirubinemie is fototherapie: de bestraling van de huid met blauw licht. Fototherapie is weliswaar een relatief veilige behandeling, maar is niet altijd voldoende effectief. Patiënten met de ziekte van Crigler Najjar hebben een levenslange (erfelijke) vorm van ongeconjugeerde hyperbilirubinemie en moeten daarom tot 16 uur per dag met fototherapie behandeld worden. Helaas ontwikkelt circa 25 % van deze patiënten alsnog hersenschade ondanks deze zeer belastende behandeling. Ook bij pasgeborenen bestaat er nog altijd een kans op hersenbeschadiging, wanneer de bilirubine waarden extreem hoog zijn. Wij hebben in dit proefschrift nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden onderzocht om hersenschade te voorkomen. Wij laten zien dat de combinatietherapie van fototherapie en albumine de neerslag van bilirubine in de hersenen kan voorkomen bij Gunn ratten, een diermodel voor ongeconjugeerde hyperbilirubinemie. Daarnaast is in ons diermodel gebleken dat een wisseltransfusie, een “laatste redmiddel” bij een snel stijgende, fototherapie-resistente hyperbilirubinemie, de meest effectieve behandeling is om snel de plasma bilirubine spiegels te laten dalen. Als vervolgbehandeling is opnieuw de combinatietherapie van fototherapie en albumine het meest effectief voor het behouden van dit hypobilirubinemische effect. Met functioneel diagnostische testen (zogenaamde “Brainstem Auditory Evoked Potentials”) werd in Gunn rat pups aangetoond dat albumine toediening gehoorschade kan voorkomen. Ook konden wij een succesvolle preventieve strategie ontwikkelen: enterale behandeling met polyethyleen glycol of cholaat voorkwam de hyperbilirubinemische piek kort na de geboorte in Gunn rat pups. Ten slotte, in een patiëntenstudie met premature zuigelingen toonden wij aan dat de bilirubine/albumine ratio in vergelijking met totaal plasma bilirubine weinig toevoegt aan het schatten van de vrije bilirubine concentraties bij prematuren. De nieuwe diagnostische en behandelstrategieën zouden uiteindelijk kunnen dienen als een alternatieve of aanvullende optie voor de standaard behandeling. Ook zouden deze nieuwe strategieën wellicht hersenschade kunnen voorkomen bij patiënten met hyperbilirubinemie. Daaropvolgend denken wij dat onze resultaten de basis kunnen zijn voor het ontwikkelen van klinische studies bij Crigler Najjar patiënten en pasgeborenen met ernstige hyperbilirubinemie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hulzebos, Christian, Supervisor
  • Verkade, Henkjan, Supervisor
  Datum van toekenning12-feb.-2014
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036766708
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit