DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF URINE DIAGNOSTICS IN CHILDREN WITH A SUSPECTED URINARY TRACT INFECTION

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3369-3370
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Nephrology
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2021

Citeer dit