DIAGNOSTIC USE OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME-INHIBITORS IN RADIOISOTOPE EVALUATION OF UNILATERAL RENAL-ARTERY STENOSIS

TKK HOVINGA, PE DEJONG, DA PIERS, H BEEKHUIS, GK VANDERHEM, D DEZEEUW

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)605-614
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Nuclear Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1989

Citeer dit