Diagnostiek van patiënten met chronische lage rugpijn met uitstraling naar het been zonder neurologische afwijkingen: De waarde van segmentale zenuwblokkaden

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageDiagnostics of patients with chronic lower back pain with radiation to the leg without neurologic symptoms: The value of segmental nerve root blocks.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-38
TijdschriftPijn info
Volume6
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit