Diagnostiek en behandeling van stress incontinence bij de vrouw

Leendert Boudewijn van der Slikke

Onderzoeksoutput

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoofdstuk 1. Na een korte inleiding over de ontwikkeling van het normale hart wordt gewezen op het grote belang van de bulbus cordis en de truncus arteriosus voor het ontstaan van de afwijkingen, zoals ze bij de verschillende vormen van pulmonaalstenose gevonden worden. Over de oorzaak van het ontstaan van de aangeboren hartgebreken is weinig met zekerheid bekend. De patiënten met een pulmonaalstenose kunnen in twee grote groepen verdeeld worden: in degenen, waarbij het septum ventriculorum niet gesloten is en in de patiënten, bij wie dit wel het geval is. ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Buchem, Frans Lodewijk van, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning7-mrt-1956
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1956

Citeer dit