Diagnostische proefblokkades van lumbosacrale spinale zenuwen: Een prospectief dubbelblind onderzoek naar variabiliteit en interpretatie van segmentale effecten

A.P. Wolff, G.J. Groen, B.J.P. Crul

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDiagnostisch blocks of lumbosacral spinal nerves: a prospective double-blind study on variability and interpretation of segmental effects.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)447
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume145
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2001

Citeer dit