Diagnostisches Next Generation Sequencing bei neonataler Erythrodermie

Edwin Cuperus, Vigfús Sigurdsson, Peter C van den Akker, Marieke C Bolling, Mariëlle E van Gijn, Suzanne G M A Pasmans*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)608-614
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal der deutschen dermatologischen gesellschaft
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2021

Citeer dit