Dialectic and logic in Aristotle and his tradition

Catarina Dutilh Novaes, Matthew Duncombe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftHistory and Philosophy of Logic
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit