Dialysis associated 2-microglobulin amyloidosis occurs even in the era of high-flux dialyzers

Lucas L. Falke, Sybren L. N. Maas, Stefano Rosati, Susan J. J. Logtenberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)265-266
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAmyloid
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit