Diaphragm pacing in patients with amyotrophic lateral sclerosis

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)542-543
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Neurology
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit