DICKE MASER MODEL

G VERTOGEN, AS DEVRIES

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)451-453
Aantal pagina's3
TijdschriftPhysics Letters A
VolumeA 48
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1974

Citeer dit