Dicta in adviezen over initiatiefvoorstellen

Mentko Nap

OnderzoeksoutputAcademic

53 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds enige tijd werkt de Afdeling advisering van de Raad van State met aangescherpte dicta, en worden ook adviezen over initiatiefvoorstellen met een dictum afgesloten. In deze aflevering van RegelMaat worden de eerste adviezen nieuwe stijl onder de loep genomen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)304-310
Aantal pagina's7
TijdschriftRegelMaat
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 16-aug-2019

Citeer dit