Did Age at Surgery Influence Outcome in Patients With Hirschsprung Disease? A Nationwide Cohort Study in the Netherlands

Danielle Roorda*, Sanne J. Verkuijl, Joep P. M. Derikx, Monika Trzpis, Rob J. Meinds, Cornelius E. J. Sloots, Marieke J. Witvliet, Ivo de Blaauw, Wim G. van Gemert, Lodewijk W. E. van Heurn, Paul M. A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  65 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Did Age at Surgery Influence Outcome in Patients With Hirschsprung Disease? A Nationwide Cohort Study in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry