DID is trauma based: further evidence supporting the trauma model of DID

B. L. Brand, E. M. Vissia, S. Chalavi, E. R. S. Nijenhuis, A. R. Webermann, N. Draijer, A. A. T. S. Reinders*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)560-563
  Aantal pagina's4
  TijdschriftActa Psychiatrica Scandinavica
  Volume134
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2016

  Citeer dit