Die Rezeption des Besitzbegriffs Jherings im niederländischen Recht

OnderzoeksoutputAcademic

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)209-228
Aantal pagina's20
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume35
DOI's
StatusPublished - 2018

Keywords

  • bezit
  • houderschap
  • bezitswil
  • animus
  • corpus
  • rechtsverhouding
  • causa possessionis
  • Besitz

Citeer dit