Diesel Exhaust Particles-induced Dysfunctional Responses in Lung Epithelial Progenitors is mediated by oxidative stress

Sheila Wu, I. Sophie T. Bos, Loes Kistemaker, Martina Schmidt, Reinoud Gosens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TijdschriftERJ Open Research
Volume6
Nummer van het tijdschriftSuppl. 5
DOI's
StatusPublished - 20-jun-2020
EvenementERS Congress 2020 -
Duur: 7-sep-2020 → …

Citeer dit