Diesel Exhaust Particles-induced Dysfunctional Responses in Lung Epithelial Progenitors is mediated by oxidative stress

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume56
Nummer van het tijdschriftsuppl 64
DOI's
StatusPublished - 7-sep-2020

Citeer dit