Dietary treatment of glycogen storage disease type Ia: Uncooked cornstarch and/or continuous nocturnal gastric drip-feeding?

Terry G J Derks, Danielle H Martens, Christiaan P Sentner, Margreet van Rijn, Foekje de Boer, G Peter A Smit, Francjan J van Spronsen

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Genetics and Metabolism
Volume109
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit