Difference in the relation between urinary albumin excretion and carotid intima-media thickness in nondiabetic and type 2 diabetic subjects

GFH Diercks*, ESG Stroes, A Van Boven, AM Van Roon, HL Hillege, PE De Jong, AJ Smit, ROB Gans, HJGM Crijns, T Rabelink, WH Van Gilst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)936-937
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-2002

Citeer dit