Differences in Perceptions of the Housing Cost Burden Among European Countries

Sarah Grace See, Marco Brandolini, Federica Coroneo, Elena Giarda*, C Moriconi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
StatusUnpublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit