Different criteria for pharmacological and surgical treatment of hypertension

JJM Ligtenberg*, ARJ Girbes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)294-295
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume350
Nummer van het tijdschrift9073
StatusPublished - 26-jul-1997

Citeer dit