DIFFERENT NUCLEASE ACTIVITIES IN COMPETENT AND NONCOMPETENT BACILLUS-SUBTILIS

H JOENJE, G VENEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)25-33
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Bacteriology
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit