Different uses of performance measures: The evaluation versus reward of production managers

Paula Van Veen-Dirks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

86 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-164
Aantal pagina's24
TijdschriftAccounting, Organizations and Society
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit