Differential effect of transporter Tap 2 gene introduction into RMA-S cells on viral antigen processing

Miriam Ossevoort, A J Sijts, K van Veen, F Momburg, G J Hammerling, A Seelig, G W Butcher, J C Howard, W M Kast, C J M Melief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3082-3088
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume23
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit