DIFFERENTIATION OF VASCULAR PSEUDOINTIMA UNDER NORMAL AND DISTURBED BLOOD-FLOW CONDITIONS - ULTRASTRUCTURAL OBSERVATIONS IN THE RAT

B VANDERLEI, JM SCHAKENRAAD

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)647-654
Aantal pagina's8
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume254
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1988

Citeer dit