Differentieel leren: elke situatie is anders

R. Cuypers, Remo Mombarg, Hans Slender

OnderzoeksoutputProfessional

78 Downloads (Pure)

Samenvatting

Coachen is niet hetzelfde als tegen spelers zeggen wat ze moeten doen. Vanuit onderzoek naar motorisch leren zijn er veel nieuwe inzichten over hoe je spelers kunt helpen om zich verder te ontwikkelen. Soms levert dit verassende nieuwe inzicht en oefenstof op. Lector Remo Mombarg en Hans Slender van de Hanzehogeschool leggen in een serie artikelen uit hoe de trainer/coach zich verder kan ontwikkelen door kennis te nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van leren. In deze editie: differentieel leren.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)28-32
Aantal pagina's5
TijdschriftDe voetbal coach
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit