Diffuse large B cell lymphomas relapsing in the CNS lack oncogenic MYD88 and CD79B mutations

M. J. Kersten*, W. Kraan, J. Doorduijn, J. Bromberg, K. Lam, P. M. Kluin, B. J. van der Holt, M. Spaargaren, S. T. Pals

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
289 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer266
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood cancer journal
Volume4
DOI's
StatusPublished - 12-dec.-2014

Citeer dit