Digitale inhoud en consumentenkooprecht: Een groot bezwaar en een kleine wijziging

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Met de voorgestelde wijze van implementatie van de Europese Richtlijn consumentenrechten worden de bepalingen over consumentenkoop grotendeels vant toepassing op digitale inhoud die niet op dragers wordt geleverd. Hiermee lijkt het consumentenkooprecht van toepassing te worden op alle overeengekomen leveringen van digitale inhoud. Vanuit de literatuur, belangenorganisaties en vervolgens de Eerste Kamer is kritisch gereageerd op de onhanteerbaarheid van een dergelijke bepaling. Met een kleine aanpassing kan aan de belangrijkste naar voren gebrachte bezwaren tegemoet worden gekomen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)515-518
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume8
Nummer van het tijdschrift413
StatusPublished - 2014

Citeer dit