Dimensionality assesment with factor analysis methods

Mariska Barendse

Onderzoeksoutput

1621 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoekers in de sociale en gedragswetenschappen verzamelen via vragenlijsten vaak informatie over niet observeerbare variabelen die bijvoorbeeld attitudes, vaardigheden en opvattingen uitdrukken. De dimensionaliteit van een set itemscores is het aantal latente variabelen. Het bepalen van dit aantal is van belang bij schaalconstructie en –evaluatie. In dit proefschrift wordt factor analytische benaderingen ter bepaling van de dimensionaliteit onderzocht. In de factoranalyse wordt groot aantal geobserveerde items door een kleiner aantal latente variabelen beschreven. De klassieke factor analytische methoden zijn geschikt voor het beschrijven van lineaire relaties tussen multivariaat normaal verdeelde itemscores. In de praktijk zijn itemscores vaak categorisch en is er sprake van niet-lineaire relaties. Bovendien is er soms een hiërarchische structuur in de data, zoals wanneer meerdere kinderen in meerdere klassen zijn onderzocht. In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre meer geavanceerde factor analytische methoden dan de klassieke geschikt zijn om de dimensionaliteit te bepalen bij complexe datastructuren, en welke procedure hierbij dan het meest geschikt is. De gehanteerde factor analytische methoden bleken in de bestudeerde situaties goed te kunnen omgaan met categorische items, niet-lineaire relaties en hiërarchisch structuren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmerman, Marieke, Supervisor
  • Oort, F.J., Supervisor, Externe Persoon
  • Meijer, Rob, Supervisor
Datum van toekenning16-feb.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7581-6
Elektronische ISBN's978-90-367-7580-9
StatusPublished - 2015

Citeer dit