Dimensions fo Local Economic Development: Towards a Multi-level Multi Actor Model

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)249
  Aantal pagina's256
  TijdschriftJournal of Business and Economics
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan.-2014

  Citeer dit