Dimensions of depression, mania and psychosis in the general population

L. Krabbendam, I. Myin-Germeys, R. de Graaf, W Vollebergh, W.A. Nolen, J Iedema, J. Van Os

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1177 - 1186
Aantal pagina's10
TijdschriftPsychological Medicine
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit