Diminished Feedback Evaluation and Knowledge Updating Underlying Age-Related Differences in Choice Behavior During Feedback Learning

Tineke de Haan, Berry van den Berg, Marty G Woldorff, Andre Aleman, Monicque Lorist*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diminished Feedback Evaluation and Knowledge Updating Underlying Age-Related Differences in Choice Behavior During Feedback Learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience

Psychology