Directe democratie en referenda in Groningen: Rapport deliberatieve peiling 18 juni 2011

Marc Pauly*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageDirect democracy and referenda in Groningen: Report deliberative poll 18th of June, 2011
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's11
StatusUnpublished - 18-apr-2012

Citeer dit