Direct Oral Anticoagulants in Antithrombin Deficiency: Initial Experience in a Single Center

B. Soerajja Bhoelan*, Rene Mulder, Michael V. Lukens, Karina Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)242-245
Aantal pagina's4
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume121
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum30-aug-2020
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit