Directe werking Verdrag van Ramsar, EG-Habitatrichtlijn

C. J. Bastmeijer, J. M. Verschuuren

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)310-313
TijdschriftMilieu & Recht
Volume12
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit